Keresés Könyvkategóriák

Állattenyésztés

Állattenyésztés

Szerző: Dr. Magda Sándor - Dr. Marselek Sándor

Leírás: A könyv általános fejezetei az állatok rendszerezésével, szaporításával, elhelyezésével stb., valamint a takarmányozás elméletével és gyakorlatával foglalkoznak. A részletes fejezetek pedig az egyes állatfajokra vonatkozó konkrét technológiai előírásokat és az ehhez kapcsolódó feltételrendszert körvonalazzák.

Terjedelem: 230 oldal

ISBN: 9789633562953

Méret: A5

Súly: 305 gramm

Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Eredeti ár: 2 900 Ft
Kedvezményes ár: 2 320 Ft
Megtakarítás: 20 %

Olvasson bele: 4.2.5. A borjú- és növendéknevelés szervezése A gazdaságos tej- és vágómarha-termelés feltételrendszerének kiala-kításában kiemelt jelentősége van a rendszeres borjazásnak. A borja... Bővebben »

A könyv tartalomjegyzéke: Tartalomjegyzék Bevezetés Köszönetnyilvánítás 1. Az állattenyésztési termelés fontosabb alapfogalmai, temelési tényezői és feladatai 1.1. Az állattenyésztés fogalma, jelentős... Bővebben »

Tartalomjegyzék:

Tartalomjegyzék


Bevezetés 

Köszönetnyilvánítás
 
1. Az állattenyésztési termelés fontosabb alapfogalmai, temelési tényezői és feladatai
1.1. Az állattenyésztés fogalma, jelentősége .1.1. Az állattenyésztés fogalma
1.1.2. A gazdasági állatok eredete és a háziasítás
1.1.3. Az állattenyésztés jelentősége, helyzete, erőforrásai
1.2. A haszonállat és a környezet kapcsolata
1.3. Gazdasági állataink rendszerezése
1.4. Az állattenyésztésben alkalmazott genetika alapjai
1.4.1. drökléstani alapfogalmak
1.4.2. A kvalitatív ás kvantitatív tulajdonságok öröklődése
1.4.3. A gazdasági állatok értékmérő tulajdonságai
1.5. Szaporodásbiológiai fogalmak, szaporítás, felnevelés
1.5.1. Ivarzás, párzás
1.5.2. A pároztatás módszerei
1.5.3. A vemhesség és az ellés
1.5.4. Az újszülött ápolásának legfőbb feladatai
1.5.5. A növendékállatok felnevelésének alapelvei
1.6. Gazdasági állatok tenyésztése
1.6.1. Tenyésztéstechnikai fogalmak és módszertani alapismeretek .
1.6.2. Törzskönyvezés, egyedi megjelölés
1.6.3. Tenyésztési eljárások
1.7. Gazdasági állatok elhelyezése
  Fogalomiár
  Kulcsszavak
  Ellenőrző kérdések

2. Takarmányozási alapismeretek .
2.1. A takarmányok összetétele, a takarmány-alkotórészek szerepe az állatok táplálkozásában
2.1.1. A takarínányok szerves anyagai
2.1.1.1. Nitrogénmentes szerves anyagok
2.1.1.2. A takarmányok nitrogéntartalmú anyagai
2.1.1.3. Biológiailag aktív anyagok
2.1.2. A takarmányok szervetlen anyagai
2.2. A takarmányfelvételt és hasznosulást befolyásoló tényezők
2.2.1. A takarmányok kihasználása, értékesiilée, táplálóértéke
2.2.1. I. Közbülső anyagcsere
2.2.2. Energia-értékelés
2.2.2.1. Fehérjeértékelés
2.2.3. Víz és ásványi anyag forgalom
2.3. A takarmánygazdálkodás feladatai
23hA1aarmányok.csQpQrtQsftása.. .-- .
2.3.2. A takarmányok eltartása és etetése
2.3.3. Takarmány előkészítés, abrakkeverékek
2.3.3.1. Céltakarmány gyártás
2.3.3.2. Tömegtakarmányok előkészítése
2.3.4. A takarmányozás gyakorlata
2.3.5. A takarmányadag összeállítás irányelvei
2.3.5.1. A takarmányadag számszerű ellenőrzése
2.3.52. Az ivóvíz és az itatás
2.35.3. Takarmányozási rend
2.3.6. A takarmányellátás megszervezése
  Fogalomtár
  Kulcsszavak
  Ellenőrző kérdések

3. Tejtermelő tehenészet, húshasznú tehéntartás, marhahizlalás
3.1. A vzarvasmarha-tenyésztés technológiája
3.1.1. A szarvasmarha-tenyésztés helyzete, jelentősége, távlati célkitűzései
3.1.2. A szarvasmarha elnevezése kor, ivar ás hasznosítás szerint
3.1.3. Tejtermelő tehenészet
3.1.3.1. Tehenek takannányozása
3.1.3.2. A tehenészet technológiája
3.1.3.3.Szaporltás
3.1.3.4. A szarvasmarha felnevelése
3.1.3.5. A húshasznú tehéntartás
3.1.3.6. Marhahizlalás
  Fogalomtár
  Kulcsszavak
  Ellenőrző kérdések

4. Juhtenyésztés és hizlalás
4.1. Ajuhtenyésztés technológiája
4.1.1. A juhtenyésztés helyzete, jelentősége, távlati célkitűzései
4.1.2. A juhok elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint
4.1.3. A juhok tenyésztése, fajtái
4.1.3.1. A tenyészállat-kiválasztás alapelvei
4.1.3.2. A juhok törzskönyvezése, tenyésztési módszerek
4.1.3.3. A jelentősebb fajták
4.1.4. A juhok szaporítása és felnevelése
4.1.4.1. Az elletések időpontjának megválasztása
4.1.4.2. A pároztatás gyakorlata
4.1.4.3. Ajuh felnevelése
4.1.5. A juhok elhelyezése és takarmányozása
4.1.5.1. Ajuhistálló berendezései
4.1.5.2. A juhok takarmányozása
4.1.6. A juhok hasznosítása
4.1.6.1. Hústermelés, ajuhok hizlalása
4.1.6.2. A juhok tejtermelése
4.1.6.3. A juhok gyapjútermelése
  Fogalomtár
  Kulcsszavak
  Ellenőrző kérdések

5. Sertéstenyésztés és hizlalás
5.1. A sertéstenyésztés technológiája
5.1.1. A sertéstenyésztés helyzete, jelentősége, távlati célkitűzései . . . .
5.1.2. A sertés elnevezése kor, ivarés hasznosítás szerint
5.1.3. A sertés tenyésztése, fajtái, jelentősebb hibridek
5.1.3.1. Tenyésztési eljárások a sertéstenyésztésben
5.1.3.2. Sertésfajták és hibridek
5.1.4. A sertés szaporítása és felnevelése
5.1.4.1. A vemhesség és a fialás
5.1.4.2. A malacok és süldők felnevelése
5.1.5. A sertés elhelyezése és takarmányozása
5.1.5.1. Komplex sertéstelepek kialakítása .
5.1.5.2. Családi és más kisgazdaságok technológiája
5.1.5.3. A sertések takarmányozása
5.1.5.4. A sertés takarmányozása, elhelyezése és gondozása
a kisüzemekben
5.1.6. A sertés hizlalása
5.1.7. A sertés minősítése
  Fogalomtár
  Kulcsszavak
  Ellenőrző kérdések

6. Lótenyésztés és hasznosítás
6.1. Lótenyésztési alapismeretek
6.1.1. A ló gazdasági értéke, létszáma, lótenyésztésünk távlati
célkitűzései
6.1.2. A ló elnevezései ivar, kor és használat szerint
6.1.3. A ló mozgása
6.1.4. A ló tenyésztése és fajtái
6.1.5. A ló szaporítása
6.1.6. A lovak takarmányozása és tartása
  Fogalomtár
  Kulcsszavak
  Ellenőrző kérdések

7. Baromfitenyésztés és hizlalás
7.1. A baromfitenyésztés alapjai
7.1.1. Tyúktenyésztés
7.1.1.1. A tyúktenyésztés jelentősége
7.1.1.2. A kor és ivar szerinti elnevezések
7.1.1.3. A tyúk biológiai sajátosságai
7.1.1.4. A tartásmód kialakítása
7.1.1.5. A tenyésztés feladatai
71.1.6. Alkalmazott hibridek
7.1.1.7. Etkezési tojástermelés
7.1.1.8. A kisüzemi baromfitartás jelentősége és módszerei
7.1.1.9. A brojler (pecsenyecsirke) termelés
7.l.1.l0.Akeltetés
7.1.2. Egyéb baromfifajok
7.1.2.1. A kacsatartás
7.1.2.2. A kacsa származása és fajtái
7.1.2.3. A kacsa elnevezése kor és ivar szerint
7.1.2.4. A kacsa fontosabb értékmérő tulajdonságai
7.1.2.5. A kacsa tenyésztése
7.1.2.6. Pecsenyekacsa tartás
7.1.2.7. A lúdtartás
7.1.2.8. A lúd elnevezése kor és ivar szerint
7.1.2.9. A lúd származása és fajtái
7.1.2.10. A lúd tenyésztése és tartása
7.1.2.11. Törzsludak felnevelése, tartása
7.1.2.12. A lúd tojástermelése
7.1.2.13. Pecsenyelúd előállításának technológiája .
7.1.2.14. Libamájtermelés
7.1.2.15. A lúd tolltermelése
7.1.2.16. Apulykatartás
7.1.2.17. A pulyka származása és fajtái
7.1.2.18. A pulyka elnevezése kor és ivar szerint
7.1.2.19. A pulyka értékmérő tulajdonságai
7.1.2.20. A pulyka nevelése
7.1.2.21. Pulykahizlalás
  Fogalomtár
  Kulcsszavak
  Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

Mellékletek

Tárgymutató

Ebben a kategóriában ajánlott további könyveink:

A sertéshústermelés gazdasági kérdései

A sertéshústermelés gazdasági kérdései

A sertéshús évezredek óta kiemelt szerepet játszik az emberiség élelmezésében. Termelése és fogyasztása összefügg a mezőgazdaság termelési kultúrájának fejlődésével. A történelem során megfigyelhető, hogy a mezőgazdaságí termelés színvonalának emelkedésével növekedett a sertéshús fogyasztása is. A sertéstenyésztésre legközvetlenebbül a gabonatermesztés fejlődése és mindenkori termelési szinvonala hat. A gabonafélék a sertéstenyésztés legfontosabb nyersanyag-bázisát képezik, így a megtermelt és feletetésre kerülő gabona nagy része a sertéságazaton keresztül realizálódik.

Eredeti ár: 1 000 Ft
Kedvezményes ár: 800 Ft

Gazdasági állatok viselkedése - Általános etológia

Gazdasági állatok viselkedése - Általános etológia

A jól ismert szerzőpáros arra vállalkozott, hogy tudományos igénnyel, de közérthető stílusban, a gyakorló állattenyésztő számára is érthető módon bemutassa az állatok viselkedését, vagyis az etológia tudományát az állattenyésztés szolgálatába állítsa.

Eredeti ár: 5 200 Ft
Kedvezményes ár: 4 160 Ft

Vissza a főoldalra »

Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés A kategória legkedveltebb könyvei