Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

Ökológiai gazdálkodás - Mestergazda

Ökológiai gazdálkodás - Mestergazda

Szerző: Dr. Nagy Jenő

Leírás: Az ökológiai gazdálkodás kiterjed a szántóföldi növénytermesztésre, a gyepgazdálkodásra, az állattenyésztésre, a zöldség- és gyümölcstermesztésre, vagyis az egész mezôgazdasági termelésre a búzatermesztéstôl a bio méz elôállításig. A könyv arra törekszik, hogy mindezen ágazatok lehetôségeit, az ilyen termelés során elôállított termékeit, azok hasznosságát bemutassa az olvasóknak azzal a nem titkolt céllal és szándékkal, hogy e tevékenységekre termelôt, termékeik fogyasztására minél több pártoló fogyasztót szerezzen.

Terjedelem: 196 oldal

ISBN: 9789639935174

Méret: A5

Súly: 265 gramm

Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Eredeti ár: 3 400 Ft
Kedvezményes ár: 2 720 Ft
Megtakarítás: 20 %

Olvasson bele: Bevezetés Ökológiai gazdálkodáson a szintetikus mûtrágya és szintetikus növényvédô szer nélküli, a természetes biológiai ciklusokon, szervestrágyázáson, biológiai növényvédelme... Bővebben »

A könyv tartalomjegyzéke: Tartalom Elôszó 1. Termelési rendszerek a magyar mezôgazdaságban - Konvencionális termelési rendszer - Integrált termelési rendszer - Ökológiai termelési rendszer - Biodinamikus gazd... Bővebben »

Megosztás másokkal:

Idézet a könyvből:

Bevezetés

Ökológiai gazdálkodáson a szintetikus mûtrágya és szintetikus növényvédô
szer nélküli, a természetes biológiai ciklusokon, szervestrágyázáson, biológiai
növényvédelmen alapuló gazdálkodási formát értjük. (Radics 2001)
Ha ezt a meghatározást átgondoljuk, akkor arra a következtetésre jutunk,
hogy az alacsonyabb szinten gazdálkodó országokban hasonlóan termelnek,
mert a gazdálkodás során pénz nehezen biztosítható ezen anyagokat megvásárlására
.
Tudjuk, hogy hazánkban öt–hat évtizeddel ezelôtt ilyen gazdálkodást folytattunk
mi is, de a mezôgazdasági technológiák fejlôdésével és a technikai, valamint
az ipari háttér kialakulásával lehetôvé vált az úgynevezett „modern,
nagy terméseket biztosító” mezôgazdaság kialakulása. Nos, ez valóban így van.
A technika, technológia fejlôdésével volt olyan növény, amelynek a termésátlagát
megsokszoroztuk, másokét lényegesen növeltük. Büszkén számolgattuk,
hogy mely nagy kultúrából hányadik vagyunk a világban.
Tudtuk azt is, hogy ennek a minôségi termelési szintnek a hirtelen megszüntetése
hihetetlen károkat okozna és beláthatatlan következményekkel járna a
mezôgazdasági termelésben.
Idôközben azonban tapasztaltuk, hogy megváltozott terményeink, gyümölcseink
zamata, és fogyasztáskor érzett kellemes íze. Vízízûek lettek lédús növényeink.
Egyre több szakember állapította meg, hogy egyes betegségek gyors, ugrásszerû
növekedése összefüggésbe hozható az egyes technológiák, és alkalmazott
vegyszerek káros hatásaival. A fejlettebb országokban már a múlt század
közepe táján elkezdték keresni azokat a termelési megoldásokat, amelyek
visszaadják a növényeink régi és immár elfelejtett jó ízét, biztosítják eltarthatóságát.
A próbálkozások arra a következtetésre vezettek, hogy a járható út
az, hogy elhagyjuk – vagy korlátozzuk és lényegesen csökkentsük - a mûtrágyák
és növényvédô szerek használatát, és helyettük olyan megoldásokat alkalmazunk
amelyek – bár csökkenô termésszint mellett – visszaadják a termékek
természetközeli jellegét. Ezen technológiával elôállított termékek valamivel
drágábbak lesznek, mint az intenzív termelésbôl származók, de egyre
többen úgy vélik, hogy van helye az ilyen mezôgazdasági termelésnek
még akkor is, ha ez többletkiadással, vagy a gazdák nagyobb állami támogatásával
jár.
Az ökológiai gazdálkodásnak azonban más elônyei is vannak. Helyreállítja
a talajéletet és a talajok termôképességét. Csökkenti a talajmûvelést annak menetszámát,
intenzitását, biológiai talajmûvelést alkalmaz, melynek kidolgozásában
Kemenessy Ernô magyar tudós végzett világszínvonalú munkát. Törek-
7
szik a szélerózió megakadályozására, erdôsávokat telepít. Takarékoskodik a
fosszilis energiahordozók felhasználásával, mivel több megújuló energiaforrást
von be a termelési folyamatokba. Talán egyik legnagyobb elônye, hogy életszemléletet
alakít, törekszik az öntevékeny, saját magukért és környezetükért
tenni tudó emberek táborának növelésére.
Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés nem valamiféle visszalépés, hanem
éppen egy emberbaráti cél érdekében elôre lépés. Ehhez azonban – mint a régi
okosan gazdálkodó parasztemberek, akik olykor mezôgazdasági gyakorlatra
felkészítô iskolákat is elvégeztettek fiaikkal – sokkal jobban kell ismerni a gazdálkodást.
Ismerni kell a vetésválás jelentôségét sokkal jobban kell tudni, hogy
mely növény melyiknek a jó elôveteménye és melyiknek a rossz. A talajmûvelési
módszerek reformjának a mezôgazdaságban kulcsszerepe van, mert az
energia drágulása rákényszeríti a gazdát az energiatakarékos – de nem terméscsökkentô
– eljárások elsajátítására, alkalmazására és a hozzá szükséges gépek
vásárlására. A tápanyag-gazdálkodásban a nitrogénmûtrágya elhagyása sem
okozhat gondot, ha kiválóan ismeri a farmer a talajzsaroló, és talaj termékenység
növelô növényeket, a gyomosító és a gyomritkító kultúrnövényeket. Több
jószág tartásával és a trágyakezelés minôségi javításával növelhetô az évenkénti
trágyázásra kerülô terület. Nem sokba néztük eddig a mezôgazdasági tevékenység
végzése során a különbözô komposztokat. Az ökológiai gazdálkodásban
ezt is komolyabban kell venni.
Igen fontos tevékenység a gyomok elleni küzdelem. A vetésváltás, és amit
eddig felsoroltam szinte mind ezt szolgálják, de vannak más szelíd biológiai
készítmények és megoldások, melyek komoly segítséget tudnak adni ebben a
tevékenységünkben is.
Elmondható tehát, hogy az ökológiai termesztéshez csak felkészülten és
nagy gyakorlattal, jelentôs tapasztalattal szabad neki kezdeni.
A mezôgazdaságban a kemikáliák túlzott használatából eredô veszélyekre
a tudomány is hamar felfigyelt. Mit tudott tenni és mit tehet a tudomány, merül
fel a kérdés az érdeklôdôben? Felhívta a figyelmet a veszélyekre, és
egyezményeket hozott létre egyes növényvédô szerek felhasználásának betiltására.
A legnagyobb jelentôségû tudományos rendezvények közé tartozik a 2004-
ben Stockholmban tartott konferencia, amelynek eredménye a Stockholmi
Egyezmény. A környezetben tartósan fennmaradó szerves szennyezô anyagokról
(Persistent Organic Pollutant, más néven POP) hoztak döntést. Az Egyezmény
tartalmazza azt a 12 különösen toxikus és a környezetet hosszan károsító,
rákkeltô vegyszert is (aldrin, klórdán, dieldrin, endrin, heptaklór, hexaklórbenzol,
mirex, toxafém, DDT, PCB-K, dioxinok, furánok) melyek elôállítását
és felhasználását tiltani vagy korlátozni kell. Az Egyezmény 90 nappal az ötvenedik
állam elfogadó nyilatkozata után, 2004. május 17-én emelkedett jogerô-
8
re. A Tanács 2006/507/EK határozata hirdette ki. Magyarország 2008. március
14-én ratifikálta. Végrehajtását az Európa Parlament és a Tanács POP anyagokra
vonatkozó 850/2004/EK rendelete írja elô, melynek betartása hazánkra nézve
is kötelezô.
Az ökológiai gazdálkodás kiterjed a szántóföldi növénytermesztésre, a
gyepgazdálkodásra, az állattenyésztésre, a zöldség- és gyümölcstermesztésre,
vagyis az egész mezôgazdasági termelésre a búzatermesztéstôl a bio méz elôállításig.
A könyv arra törekszik, hogy mindezen ágazatok lehetôségeit, az ilyen termelés
során elôállított termékeit, azok hasznosságát bemutassa az olvasóknak
azzal a nem titkolt céllal és szándékkal, hogy e tevékenységekre termelôt, termékeik
fogyasztására minél több pártoló fogyasztót szerezzen.

Ebben a kategóriában ajánlott további könyveink:

Komposztálás

Komposztálás

A mezőgazdaságban, különösen a kertészetekben, régóta alkalmazott módszer a komposztálás. A mezőgazdasági tevékenységek során keletkező növényi hulladékok, ezzel az eljárással természetes, hasznos anyaggá válnak. A komposztálás a biogazdálkodás egyik alapvető eljárása, s mint ilyen, a környezettudatos mezőgazdasági termelés része. Hasznos olvasmány mindazoknak, akik tenni akarnak a környezetükért, használhatják gyakorló szakemberek, valamint a téma iránt érdeklődők egyaránt.

Eredeti ár: 2 900 Ft
Kedvezményes ár: 2 320 Ft

Környezet, tudat, gazdálkodás

Környezet, tudat, gazdálkodás

Az emberiség civilizáltságának egyik legfajsúlyosabb elemévé vált a környezet fenntartása. A környezettudatos cselekvés ma már filozófiai felfogást, rendszert képez, bár a mindennapi gyakorlat, az ésszerű magatartásra rendre rácáfol. Ezért az egész piacgazdaság minden elemében keresni, érvényesíteni kell a kömyezettudatos magatartást. Ebben a könyvben két fiatal kutató doktor tesz bizonyságot az agrárgazdálkodástál a marketingig a környezettudatosságról, rámutatva a sikeres ás sikertelen kezdeményezésekre. A két szerző doktori értekezése más-más adatbázisból indult el, de megállapításaik, a környezettudatos magatartásról egy integrálható rendszerbe illeszkedett. Ebből a felismerésből fakadt a szerkesztői ambíció a két tehetséges kutató munkájának egyesítésére, közös elhatározásuk alapján. A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar dékánjaként a két szerző munkáját büszkén és meggyőződéssel ajánlom az olvasók szíves figyelmébe, bizonyára sorról sorra közelebb fognak jutni a környezettudatos szemlélethez, amelynek útján az bizonyára társadalmi erővé válik, mindnyájunk hasznára. Ez a könyv akár tankönyv is lehet, de nem kötelező olvasmány, hanem szemléletformáló a mai viszonyok között.

Eredeti ár: 3 300 Ft
Kedvezményes ár: 2 640 Ft

Ökológiai gazdálkodás

Ökológiai gazdálkodás

ÚJRA KAPHATÓ! „Ökológiai gazdálkodáson a szintetikus műtrágya és a szintetikus növényvédő szer nélküli, a természetes biológiai ciklusokon, szerves trágyázáson, biológiai növényvédelmen alapuló gazdálkodási formát értjük.” Az ökológiai gazdálkodás világszerte az egyetlen olyan ágazat a mezőgazdaságban, amely dinamikusan fejlődik. Termékeire mind nagyobb szükség van. Mondhatjuk azt is, korlátlan piac áll rendelkezésre. Mit jelent ily módon termelni, élni, gondolkodni? Erre ad választ a könyv.

Eredeti ár: 3 800 Ft
Kedvezményes ár: 3 040 Ft

Vissza a főoldalra »

Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés A kategória legkedveltebb könyvei
Könyv webáruház - Vevő pont.

Kiadónk a VEVŐPONT hálózat tagja www.vevopont.hu

Agrárbázis

www.agrarbazis.hu