Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

Agrár- és vidékfejlesztési igazgatás

Agrár- és vidékfejlesztési igazgatás

Szerző: Mikó - Papp - Kristó - Boros - Imre

Leírás: Az agrárigazgatás, a munkaügyi igazgatás, az ingatlannyilvántartás, a versenyjog és a természeti és az épített környezet védelmének aktuális ismeretei.

Terjedelem: 258 oldal

ISBN: 9789639935488

Méret: B5

Súly: 430 gramm

Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Eredeti ár: 4 900 Ft
Kedvezményes ár: 3 920 Ft
Megtakarítás: 20 %

Olvasson bele: 5.5. A szőlő, bor eredetvédelmét szolgáló rendelkezések A Közösségi jogszabályok az eredetvédelemhez kapcsolódó oltalom szempontjából különbséget tesznek a) az eredetmegjelölés, ... Bővebben »

A könyv tartalomjegyzéke: Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás alapkérdései 1.1. Az agrárgazdaság és a vidék nemzetgazdasági jelentősége 1.2. Az agrár-, és vidékfejleszt... Bővebben »

Megosztás másokkal:

Tartalomjegyzék:

Tartalomjegyzék

Bevezetés 

1. Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás alapkérdései 
1.1. Az agrárgazdaság és a vidék nemzetgazdasági jelentősége 
1.2. Az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás fogalma, feladatai 
1.3. Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás sajátos szabályozási, eljárási-, és intézményi rendje 
2. Az agrár-és vidékfejlesztési igazgatás intézményi struktúrája 
2.1. Az agrár-és vidékfejlesztési igazgatási intézményrendszer tagozódása 
2.1.1. A Vidékfejlesztési Minisztérium 
2.1.2. Államigazgatási (szakigazgatási) feladatot ellátó, és hatáskört gyakorló központi hivatalok 
2.1.3. Szakértői, tanácsadó testületek 
2.1.4. Háttérintézmények 
2.1.5. Nem kormányzati szervek 
3. A biológiai alapok biztosításával kapcsolatos szakigazgatási feladatok 
3.1. A növénytermesztés biológiai alapjainak biztosítása 
3.2. A gyümölcstermesztéssel kapcsolatos szakigazgatási feladatok 
3.3. Az állattenyésztés biológiai alapjainak biztosítása 
4. Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos szakigazgatási tevékenység 
4.1. A mezőgazdasági termelő, illetve az élelmiszert fogyasztó érdekeinek védelme
4.2. Az élelmiszerláncra vonatkozó szabályozás rendje 
4.3. Az élelmiszerláncra vonatkozó általános rendelkezések 
4.4. Az élelmiszerlánc szereplőinek jogai és kötelezettségei 
4.5. Az élelmiszerlánc-felügyeleti állami feladatok ellátásának rendszere 
4.6. Az élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos hatósági eljárás sajátos szabályai
4.7. A járványokkal és kártevők felszaporodásával kapcsolatos intézkedések és
a kártalanítás szabályai 
4.8. Jogkövetkezmények 
4.9. Kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei 
4.10. A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága 
5. Szőlőtermeléssel, borászattal kapcsolatos szakigazgatási feladatok 
5.1. A borpiaci rendtartásra vonatkozó szabályozás rendje 
5.2. Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer 
5.3. A szőlő termőhelyi kataszter 
5.4. Szőlő telepítése, kivágása, művelése 
5.5. A szőlő, bor eredetvédelmét szolgáló rendelkezések 
5.6. A fogyasztók tájékoztatása, a címkézés kötelező és választható adattartalma
5.7. Borászati eljárások 
5.8. Szőlő-, illetve bor származási bizonyítvány 
5.9. A Tokaji borvidékre érvényes különleges előírások 
5.10. Kötelező nyilvántartási és jelentéstételi rend 
5.11. A borászati termékek szállításához szükséges kísérőokmányok 
5.12. Támogatási programok a borágazatban 
5.13. A szőlészeti, borászati szakigazgatás 
6. Sajátos termék előállítási és forgalomba hozatali szabályok 
6.1. Az élelmiszerek eredetvédelme 
6.2. Genetikailag módosított élelmiszerek előállításával, forgalomba hozatalával
kapcsolatos szakigazgatási feladatok 
6.3. A dohánytermékek előállításának forgalomba hozatalának rendje 
6.4. A pálinka előállítása, forgalomba hozatala 
7. A termőföld védelmével kapcsolatos szakigazgatási feladatok 
7.1. A termőföldtulajdon megszerzésének szabályozása az Európai Unióban 
7.2. A termőföldtulajdon megszerzésének szabályozása az egyes EU-tagállamokban
7.3. A termőföld tulajdoni-, használati korlátozások keretében megvalósuló védelme
7.4. A termőföldek használata 
7.5. A termőföld szakigazgatási eszközökkel történő védelme 
7.6. Földminősítés 
7.7. A föld-, illetve a talajvédelmi feladatokat ellátó hatóságok 
7.8. A földhasználat nyilvántartása 
8. A tulajdonhoz kapcsolódó haszonvételek gyakorlásával összefüggő szakigazgatási feladatok 
8.1. Áttekintés 
8.2. Az erdő védelmével, erdőgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatok 105
8.2.1. Áttekintés 
8.2.2. Az erdészeti szabályozás céljai, alapelvei 
8.2.3. Az erdő fogalma 
8.2.4. Az állami erdők tulajdonosi joggyakorlására, vagyonkezelésére, hasznosítására
vonatkozó sajátos szabályok 
8.2.5. A szabad rendelkezésű erdő 
8.2.6. A fásítás 
8.2.7. Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület 
8.2.8. Az erdészeti létesítmény 
8.2.9. Az erdészeti igazgatási és az erdőgazdálkodási egységek kialakítása
8.2.10. Az erdőgazdálkodó és nyilvántartása, az erdőbirtokossági társulat 
8.2.11. Az erdő használata, az erdőgazdálkodási haszonbérlet 
8.2.12. Az Országos Erdő Tanács 
8.2.13. Az erdő rendeltetései, erdőgazdálkodási üzemmódok 
8.2.14. Az erdőgazdálkodás tervszerűsége, és engedélyezési rendszere 
8.2.15. Az erdő és a fásítás telepítése 
8.2.16. Az erdőfelújítás, az erdőnevelés, valamint az erdőszerkezet átalakítása
8.2.17. Az erdőt károsító hatások elleni védekezés 
8.2.18. Az erdei haszonvételek gyakorlása 
8.2.19. Az erdő igénybevétele, megosztása 
8.2.20. Az erdő szállítás céljára történő igénybevétele, illetve az erdő látogatása
8.2.21. Az erdészeti munkák szakmai irányítása, az erdő őrzése 
8.2.22. Az erdészeti igazgatás sajátos feladatai 
8.2.23. Az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység, az erdőgazdálkodási bírság, az erdővédelmi bírság 
8.3. A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal kapcsolatos szakigazgatási feladatok 
8.3.1. Alapfogalmak 
8.3.2. A vadhoz kapcsolódó tulajdoni viszonyok 
8.3.3. A vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának szabálya 
8.3.4. A vadászati jog kényszerhasznosítása 
8.3.5. A vadállomány védelmét biztosító rendelkezések 
8.3.6. A vadgazdálkodási tevékenység tervszerűsége 
8.3.7. A vadászat gyakorlásának személyi feltételei 
8.3.8. A vadkár térítés rendje 
8.3.9. A vadgazdálkodás, a vadászat szabályainak megszegésével kapcsolatos szankciórendszer 
8.3.10. A vadászati igazgatás 
8.4. A halászattal, horgászattal kapcsolatos szakigazgatási feladatok 
8.5. A mező-, és erdőgazdasági vagyonvédelem 
9. Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP), szabályozási rendje 
9.1. Az Európai Közösségek politikái 
9.2. A Közös Agrárpolitika végrehajtásának eszközrendszere 
9.3. Nem kormányzati szervek részvétele a Közös Agrárpolitika kialakításában
9.4. A közös agrárpolitika pénzügyi háttere 
9.5. A Közös Agrárpolitika (KAP) nemzeti végrehajtásának szabályozási rendje
9.6. A Közös Agrárpolitika (KAP) nemzeti végrehajtásának intézményei 
9.6.1. Áttekintés 
9.6.2. A KAP nemzeti végrehajtásának irányításával összefüggő feladatokat
ellátó szervek 
9.6.3. A KAP végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó szervek 
9.7. Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) 
9.8. A pénzügyi ellenőrzés intézményrendszere 
9.9. A termékpálya rendtartások működtetése 
9.10. Az EMGA-ból, illetve az EMVA-ból nyújtott támogatások igénybevételével összefüggő sajátos eljárási szabályok 
9.11. Agrár-, és vidékfejlesztési támogatások 

Papp Zsigmond: Ingatlan-nyilvántartás a gyakorlatban 
1. Az ingatlan-nyilvántartás lényege 
2. Az ingatlan-nyilvántartást meghatározó normák szerkezeti rendje 
3. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok 
4. Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető tények 
5. Az ingatlan-nyilvántartásban rögzítendő adatok 
5.1. Az ingatlan adatai 
5.2. A jogosultak adatai 
6. Az ingatlan-nyilvántartás elvei 
6.1. A bejegyzés elve 
6.2. A nyilvánosság elve 
6.3. A közhitelesség elve 
6.4. A kérelemhez kötöttség elve 
6.5. A rangsor elve 
6.6. Az okiratiság elve 
6.7. A teljesség elve 
6.8. A valósághűség elve 
6.9. A kötelező használat elve 
6.10. A legalitás elve 
7. Az ingatlannyilvántartásba bejegyezhető jogokat rögzítő szerződések ügyintézése
8. A földhivatali eljárással kapcsolatos leggyakoribb eljárási lépések 
8.1. A kérelem benyújtása 
8.2. Felhívás hiánypótlásra (Ket. 37. és Inytv. 39. §, Vhr. 79.–81. §) 
8.3. Értesítés az eljárás megindításáról (Ket. 29. § (3)–(7) bek. és Inytv. 27/A. §.) 185
8.4. Eljárást felfüggesztő végzés. (Ket. 32. §. és Inytv. 47. §) 
8.5. Értesítés eljárás függőben tartásáról (Inytv. 47/A. §) 
8.6. Eljárást megszüntető végzés a Ket. 31. §-ában foglalt ok miatt 
8.7. Eljárás megszüntetése díjfizetés elmulasztása miatt (Ket. 31. § (3). bekezdés
és 118/2005. (XII. 19.) FVM rendelet 3. §) 

Kristó Katalin: Versenyjog 
1. A versenyjog története 
1.1. A liberálkapitalizmus és a versenyjog – a versenykorlátozások joga az állami
monopolkapitalizmus idején 
1.2. A versenyjog fejlődése 
1.3. A versenyjogi szabályozás modelljei 
1.4. Fogyasztóvédelem 
1.5. A közszolgáltató szektor szabályozása 
2. A versenyjog a hatályos magyar jogi szabályozásban 
2.1. A tisztességtelen verseny tilalma 
2.2. Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma 
3. A versenyt korlátozó cselekmények tilalma 
4. A Gazdasági Versenyhivatal 
5. Az árszabályozás 

Dr. Boros Anita: Munkaügyi igazgatás 
1. A munkaügyi igazgatás szervezete 
1.1. A miniszter foglalkoztatáspolitikai feladatai 
1.2. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 
1.3. A munkaügyi központok 
1.3.1. A regionális munkaügyi központok 
1.3.2. A munkaügyi központ kirendeltsége 
1.4. A regionális képző központok 
1.5. Az érdekegyeztetés szervezetrendszere 
1.5.1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács 
1.5.2. A Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete 
1.5.3. A munkaügyi tanács 
2. Munkaerő-piaci szolgáltatások, foglalkoztatást elősegítő támogatások és a speciális
foglalkoztatási formák 
2.1. Munkaerő-piaci szolgáltatások és a foglalkoztatást segítő támogatások 
2.2. A speciális foglalkoztatási formák 
3. A munkaügyi hatósági eljárás 
4. Munkabiztonság 

Imre Miklós–Kristó Katalin: A természeti és az épített környezet védelme 
1. Az épített környezet védelme 
1.1. Területfejlesztés és területrendezés 
2. Az építési közigazgatási jog 
2.1. Az építési közigazgatási jog forrásai 
2.2. Az építésügyi közigazgatás szervezete 
2.2.1. Az építésügyi közigazgatás központi szervei 
2.2.2. A helyi-területi építési igazgatási szervezet 
2.2.2.1. A területi főépítészek 
2.2.2.2. Fővárosi, megyei közigazgatási hivatal 
2.2.2.3. A helyi önkormányzatok 
2.2.2.4. A regionális és megyei területfejlesztési tanácsok 
2.2.2.5. Területfejlesztési önkormányzati társulás 
2.2.2.6. Az építésügy területén működő kamarák 
2.2.2.7. Több település közös rendezése 
3. Az építésrendészeti jog 
3.1. Az elvi építési engedély 
3.2. Építési engedély 
3.3. Használatbavételi engedély 
3.4. Az engedélyező eljárások jellemzői 
3.5. A szabálytalan építkezés jogkövetkezményei 
4. A kulturális örökség védelme 
4.1. A kulturális örökség védelmének állami szervezete 
4.2. A régészeti örökség védelme 
4.3. Műemlékvédelem 
4.4. A kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások szabályai 
5. A környezet védelme 
4.1. A környezet védelmének alapelvei 
4.1.1. Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás 
4.1.2. Felelősség 
4.1.3. Együttműködés 
4.1.4. Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság 
4.2. A környezeti elemek védelme és az elemeket veszélyeztető tényezők 
4.2.1. A föld védelme 
4.2.2. A víz védelme 
4.2.2. A víz védelme 
4.2.4. Az élővilág védelme 
4.2.5. Veszélyes anyagok és technológiák 
4.2.6. Hulladékok 
4.2.7. Zaj és rezgés 
4.2.8. Sugárzások 
4.3. A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység 
4.3.1. Az állam környezetvédelmi tevékenysége 
4.3.2. A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai 
4.4. A környezet védelmének megalapozása 
4.5. A környezetvédelmi igazgatás 
4.5.1. A környezethasználat feltételei és hatósági engedélyezése 
4.5.2. A környezetvédelmi közigazgatási szervek hatósági eljárásának különös szabályai 
4.6. A természet védelme 
4.6.1. A természetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok 
4.6.2. A természetvédelmi jog alapintézményei és a védetté nyilvánítási eljárás 256
4.6.3. A természetvédelem speciális eljárásjogi szabályai és szankciói 
4.6.4. A természeti állapotfelmérés 
4.6.5. Természetvédelmi bírság 

Ebben a kategóriában ajánlott további könyveink:

A vidékfejlesztés gyakorlata, lehetőségek, intézkedések

A vidékfejlesztés gyakorlata, lehetőségek, intézkedések

A megoldandó feladatok közül hazánkban az egyik legfontosabb és legaktuálisabb a vidékfejlesztés. Az utóbbi évek vizsgálatai bebizonyították, hogy ugyan a mezőgazdaság nélkül nem lehet megoldani a vidékfejlesztés problémáit, de önmagában nem alkalmas ennek a sokrétű, bonyolult, szinte mindenre kiterjedő feladatnak a megoldására. Ezt a szükségességet több kutató és szakember felismerte, ezért számtalan formában, mélységben és terjedelemben foglalkoznak a vidékfejlesztés kérdéseivel. Ezek az anyagok ugyan általában magas színvonalúak, és sok kérdésre adnak választ, azonban többségük elméleti, nem gyakorlatias. 2007-től lehetőség van arra, hogy számottevő EU-támogatással gyakorlati oldalról is megoldjuk, feltárjuk a vidékfejlesztési problémákat, és több lehetőség van arra is, hogy a számtalan megoldandó feladat közül az EU által is fontosnak tartottakat kizárólag gyakorlati oldalról is megközelítsük, és a megvalósításukhoz szükséges pénzügyi forrást központilag is biztosítsuk. Ez utóbbi folyamathoz csatlakozva könyvünkkel megpróbáltuk ezt a folyamatot segíteni, az ehhez szükséges ismereteket, információkat konkrétan és részletesen bemutatni. Tájékoztatásul könyvünk fontosabb részei a következők: — részletes és konkrét helyzetelemzés az utóbbi idők fejlemények is figyelembe véve, — a vidékfejlesztés irányainak és alapelveinek bemutatása, — a különböző programok összesített hatása a vidék fejlődésére. Könyvünk kézikönyv jellegű, részletesen ismerteti azokat az információkat, amelyek a programban való aktív és eredményes részvételhez elengedhetetlenek.

Eredeti ár: 4 600 Ft
Kedvezményes ár: 3 680 Ft

A vidékfejlesztés kézikönyve

A vidékfejlesztés kézikönyve

A kötet részletesen tárgyalja a területfejlesztés és vidékfejlesztés alapfogalmait, intézményrendszerét. Továbbá alapos ismereteket szerezhetünk a NUTS szintek jellemzőiről, a vidékfejlesztési stratégiakészítésről, terület- és településmarketingről, illetve a finanszírozásról. A kötet utolsó fejezetében minderre két kisváros példájával is szolgál a szerző.

Eredeti ár: 3 200 Ft
Kedvezményes ár: 2 560 Ft

Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért

Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért

A szerző összehasonlítja a magyar és EU-tagállamok kisvállalkozóinak helyzetét az ezredfordulón. A hálózati gazdaság alapvető elemeiről is szól, amelynek ismerete kiemelkedően fontos a kisvállalkozások globalizálódó világban való helytállásában. A szerző sokoldalúan mutatja be a NEKTÁR-t, a nemzeti kisvállalkozásokat támogató rendszert.

Eredeti ár: 4 000 Ft
Kedvezményes ár: 3 200 Ft

Vissza a főoldalra »

Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés A kategória legkedveltebb könyvei
Könyv webáruház - Vevő pont.

Kiadónk a VEVŐPONT hálózat tagja www.vevopont.hu

Agrárbázis

www.agrarbazis.hu