Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

Dinnye, uborka, tök

Dinnye, uborka, tök

Szerző: Dr. Nagy József

Leírás: A kötet a dinnye, az uborka és a tök termelésének ismereteit közérthetően adja át annak, aki ezeknek a növényeknek a termelésére vállalkozik. Részletesen tárgyalja a kabakos növényeket növény- és élettani szempontból, ismerteti a szabadföldi termesztés eljárásait, mint a területkiválasztás, a talajelőkészítés, a tápanyagellátás, vegyszeres gyomirtás, öntözés stb.

Terjedelem: 127 oldal

ISBN: 9633562589

Méret: A5

Súly: 170 gramm

Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Eredeti ár: 1 600 Ft
Kedvezményes ár: 1 280 Ft
Megtakarítás: 20 %

Olvasson bele: Uborka Növénytani jellemzése Gvökérzete abban különbözik a többi kabakos növény gyökérzetétől, hogy nem annyira élelmes, nem fejleszt olyan hatalmas gyökérrendszert. Lényegesen na... Bővebben »

A könyv tartalomjegyzéke: Tartalomjegyzék Kabakos növények jelentősége A fontosabb fajok Történetük, származásuk Élelmezési jelentőségük Gazdasági jelentőségük Világgazdasági helyzetük . ... Bővebben »

Megosztás másokkal:

Idézet a könyvből:

Uborka

Növénytani jellemzése

Gvökérzete abban különbözik a többi kabakos növény gyökérzetétől, hogy nem annyira élelmes, nem fejleszt olyan hatalmas gyökérrendszert. Lényegesen nagyobb a levegőigénye, ezért a talajfelszín közelében helyezkedik el a gyökérzet 80—90%-a. Ezt a termesztőnek bizony figyelembe kell venni. Amikor a hófehér hajszálgyökérzet (főleg hajtatásban) feljön a talaj felszínére, fejtrágyázni, „etetni” kell.
Hajtásrendszere hasonló a család többi tagjáéhoz. Itt is megkülönböztetjük a hármas tagozódást: determinált (bokor), középerős főhajtást, és erőteljes főhajtást (indeterminált) fejlesztő fajtacsoportokat. A hajtás szabadföldi termesztésben „heverő”, támrendszer mellett „álló”. Ez utóbbi a természetes számára, hiszen ő is liánszerű növény. A szárátmérő szögletes. Hossza a növekedési típustól függően 0,5—5,0 méter között változhat. A szár felülete serteszőrözött. A hajtásrendszer fejlődésének menete megegyezik a dinnyénél leírtakkal.
A levelek hosszú, szögletes nyéllel illeszkednek a hajtáshoz. Három- vagy ötszögletűek, tenyeresen tagoltak, 3—5 karéjúak, nagyok, felületük lehet sima, hullámos, enyhén hólyagos és szőrözött. Színük sárgás- kékeszöld színű. Ha kivilágosodik, hatalmasra nő, "túlhajtottuk”. vissza kell fogni.
Virágai lehetnek hím-, nő- és hímnős virágok. (1. 8. ábra) Állhatnak egyesével vagy „fürtösen” (csoportban). A virágtípusok jól megkülönböztethetőek. A hímnős virágtípus a nemesítésben felhasználható. A többi fajnál ez a virágtípus szabályos, piacképes termést ad. Az uborkánál hímnős virágtípus a gyakorlatban nem kívánatos. Az uborka a virágtípusok fejlődése alapján lehet egylaki s kétlaki.
Ha a különböző virágtípusokból (hím, nő, hímnős) felöltöztetjük az uborkanövényt, kapjuk a virágzási habitust. Mint már korábban láttuk, ez sokféle megoldást jelent. Az uborkánál a négy legfontosabbat emeljük ki:
a) monoikus,
b) gynoikus (ginoikus),
c) andromonoikus,
d) hermafrodita.
Ezt azonban a gyakorlati termesztő számára jobban áttekinthető és használatos beosztás szerint ismertetjük, mivel előbb már ismertettük, hogy a hímnős virágot fejlesztő virágzáshabitusú csoportok a termesztés számára nem kívánatosak.
A termesztő számára fontos a
— monoikus virágzású fajtatípus,
— gynoikus, azaz teljesen nővirágú fajtatípus,
— túlnyomóan nővirágú fajtatípus.
A monoikus virágzáshabitusú uborkanövényen többségében hím virágok fejlődnek, s ritkán találunk nővirágot. Legtöbbször 4-5 hímvirágot fejlesztő ízköz után következik egy-egy nővirágú ízköz. Természetesen a környezeti hatások eredményeként ez a törvényszerűség változhat. Például elrúg az első nővirág. lehet, hogy a második is, s ennek megfelelően változhat az arány. Az optimális Feltételek között fejlődő növényen a 4:1-es arány a leggyakoribb.
Ebbe a virágzáshabitusba tartoznak a régi fajtáink. Nagy lombfelületet fejlesztettek, viszonylag kevés terméssel. Ezek egyre inkább kiszorulnak. ahogy a termesztés intenzitása fokozódik.
A gynoikus (nővirágú) fajta minden nóduszán egyesével vagy csoportosan nővirágokat fejleszt. Hímvirág nem, vagy elvétve jelentkezik rajta. Gyengébb vegetatív növekedés, nagy termőképesség jellemzi ezt a virágzáshahitust. A nagy termésátlag elérése érdekében ajánlatos sűrűbben vetni, illetve ültetni az ebbe a csoportba tartozó fajtákat. A nővirágok megtermékenyítéséről, a hímvirágot fejlesztő egyedek bekeveréséről itt külön gondoskodni kell. Ez általában a hímvirágot fejlesztő növények magjának a bekeverésével történik. Ez felismerhető a tasakon szereplő MIX jelzésről, a tasakban lévő külön kis tasakról. illetve a magvak színezéséről. A nővirágok beporzását a méhek végzik.
Ebbe a virágzáshabitusba tartozó fajták megkívánják az optimális feltételeket, hogy eredményesen teljesíthessenek.
Tulajdonképpen ebbe a csoportba tartozik, de gyakorlat külön kezeli a túlnvomóan nőtípusú (gvnomonoikus) virágzáshabitusú fajtákat. Ebbe a csoportba tartozó fajták növényein a virágképzés a hímvirágokkal kezdődik. Ez a hímvirág képző szakasz. Ez lehet 4—10 nóduszon (szintén a környezeti hatások eredményeként), majd ezt követi a nővirágokat fejlesztő szakasz. A termesztett fajták zöme ebbe a virágzáshabitusú csoportba tartozik.
A termesztett uborkák lehetnek magvasak vagy partenokarpok (magnélküliek). A magot fejlesztő fajtáknál gondoskodni kell a méhheporzásról, a partenokarp fajtáknál a méhek távoltartásáról, a beporzás megakadályozásáról.
A termés három termőlevélből alakult kabaktermés. Hossza, alakja rendkívül változatos. Fajtára jellemző színű, felületű, tüskézettségű és szemölcsözött.
Az uborka termésének színe a gazdasági érettség idején lehet fehéres, világos- vagy sötétzöld. Biológiai érésben a fehér tüskéjű termések fehér. zöldesfehér, a barna tüskéjűek sárgásfehér, a fekete tüskéjűek narancssárga, barna színnel jelzik érettségüket.
A termés keresztmetszete lehet kerekded, lekerekített háromszög. illetve négyszög.
A termés nagyságát tekintve négy csoportot különböztetünk meg: kígyó, félhosszú, Beth Alpha, konzerv.
A termés alakja is nagy változatosságot mutat. A berakó, és a salátauborkánál egyaránt fontos a karcsú, hengeres forma, tompa véggel (szélesség-, hosszúságarány).
Magjai a kocsonyás anyagban, a magház placentáin helyezkednek cl. Egy-egy termésben (fajtától, környezeti feltételektől függően) 100—500 dh mag található.
A mag lapított, hosszúkás tojás alakú. Ezermagtömege 20—30 gramm. Színe sárgás- vagy zöldesfehér. Csírázóképességét 6—8 évig is megtartja.

Élettani jellemzői

Fényigénye. Nem túlzottan fényigényes. Viszonylag gyenge megvilágítás mellett is virágzik és termést köt, ami lehetővé teszi a hajtatását a fényszegény téli hónapokban is. Ez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy az uborka 20 °C hőmérsékleten és normál (0,03 %) C02-tartalom mellett [5 ezer lux fényerőnél asszimilál a legjobban, de a 6000—10000 lux is elegendő számára.
Hőigény. Az uborka is a melegigényes növények közé tartozik. Hőoptimume 25±7 ‘C. A hőmérsékleti hatások ugyanúgy érvényesülnek az uborkánál. mint dinnyéknél. (t. A görög- és sárgadinnyénél teírtakat vegyük figyelembe.
Vízigénv. Az uborka közismerten a nagy vízigényű zöldségfajok közé tartozik. Indokolja ezt felépítése, a termés nagy víztartalma, sekélyen elhelyezkedő gyökérzete stb. A vízhiányra azonnal válaszol, enyhe íomájúnál lankadá,e iőchh vízhiánynál hervadás jelentkezik. Az egyenetlen vízellátás eredménye a termékenyülésnél is megmutatkozik, deformálódik a termés. elrúgja a virágot stb. A keseredésre hajlamos fajtáknál fokozódik a keseredést előidéző anyag töménysége.
A sikeres termesztés érdekében a talaj vízkapacitását 70% VK körül kell tartani. Alacsonyabb vízkapacitás esetén a növény gyökere nem tudja a szüksége vízmennyiséget felvenni, elvenni a talajból. A vízfelvétel dinamikáját befolyásolja a hőmérséklet, a levegő páratartalma, a növény fejlettsége. A növények vízfelvételének üteme jelentősen változik a fejlődése folyamán, tehát ehhez igazítsuk wí öntözési normái, fordulót, idénynormát.
Vizsgálni kell a kérdés másik oldalát is. Ez pedig a túlöntözés. Az uborkagyökér rendkívül nagy levegőigényessége miatt kerüljük a túlzott \‘íz[elíteitséi2cl. A
levegőtlen talajban elsőként a felszívó, hófehér gyökérzet károsodik.
A jól karbantartott uborkaállomány igényli a nagy páratartalmat. A mikroklímát kis adagú víz gyakori adagolásával megteremthetjük az optimális feltételeket. 70% feletti levegő páratartalomnál a lisztharmat sem tud fellépni.
Tápanyagigénv. Az uborkanövény fajlagos tápanyagkivonása ad jó kiindululási alapot az igény meghatározására illetve a visszapótlás tervezésére. Az uborkatermés egy tonnájával kivonunk a talajból 2,0 kg N-t. 1.5 kg P,O-t. 4,0 kg K20-t, 2,0 kg CaO-t, 0,5 kg MgO-t.
A makroelemek hiánytünetei megegyeznek a sárgadinnyénél leírtakkal.
Az uborka is igényli, és meg is hálálja a szerves trágyát. Különösen gondoskodni kell nagy adagú szerves trágya kijuttatásáról a támrendszeres termesztésben. Itt a szerves trágya nem csak talajszerkezet-javító, tápanyag-visszapótló szerepet tölt be, jelentős a monokultúrás termesztés kárainak pufferolása is.
Szél. Az uborka, a többi kabakos növényhez hasonlóan a szé1csendes védett helyeket kedveli. A terület kiválasztásánál ezt a tényezőt is vegyük figyelembe.

Ebben a kategóriában ajánlott további könyveink:

A hagymafélék termesztése

A hagymafélék termesztése

A könyv a fontosabb fajok (vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, téli sarjadékhagyma, metélőhagyma, salotta v. mogyoróhagyma) növénytani, élettani jellemzését, a termesztett fajtákat, szabadföldi termesztésüket, hajtatásukat, élelmezési és gazdasági jelentőségüket ismerteti.

Eredeti ár: 2 000 Ft
Kedvezményes ár: 1 600 Ft

A torma termesztése

A torma termesztése

Könyvünk a torma termesztésének még sikeresebbé tételét kívánja elősegíteni. Elsősorban a piacra termelők számára készült a könyv.

Eredeti ár: 1 600 Ft
Kedvezményes ár: 1 280 Ft

A zöldborsó

A zöldborsó

A hüvelyes növények - így a zöldborsó is - az emberi társadalomban nélkülözhetetlen, értékes fajok. A zöldborsó rövid tenyészidejű, a területről korán lekerülő, árbevételt korán adó zöldségfaj. Érdemes termeszteni, mert nitrogénban gazdagítja a talajt, termesztése jól gépesíthető. Könyvünk a még sikeresebb termesztést kívánja szolgálni, és ezáltal a termesztőknek még több sikert és még nagyobb jövedelmet szeretnénk biztosítani.

Eredeti ár: 1 700 Ft
Kedvezményes ár: 1 360 Ft

Vissza a főoldalra »

Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés A kategória legkedveltebb könyvei
Könyv webáruház - Vevő pont.

Kiadónk a VEVŐPONT hálózat tagja www.vevopont.hu

Agrárbázis

www.agrarbazis.hu